Co s GDPR-L získáte

Každý, kdo balíček GDPR-L pro svou firmu využije a provede doporučené kroky si zajistí především klid a jistotu, že má pokryté všechny nejdůležitější náležitosti týkající se zajištění ochrany osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR.

Co je GDPR-L

GDPR-L je implementační balíček, který pro malé firmy a živnostníky zajistí vše potřebné ke splnění požadavků vyplývajících ze směrnice GDPR (nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

 

Pro koho je GDPR-L určen

Implementační balíček GDPR-L je určen především pro živnostníky a malé firmy.

Malou firmou jsou myšleny ty firmy, které vedou agendu osobních údajů ve 3-4 informačních systémech (IS) většinou se jedná o mzdové, obchodní a marketingové IS.

 

Co GDPR-L obsahuje

Implementační balíček obsahuje všechny náležitosti, které směrnice po firmách vyžaduje:

 • tabulku pro správné a úplné zmapování osobních údajů, které jsou uloženy ve vaší firmě
 • vzory všech potřebných vnitropodnikových směrnic

 

Jaké jsou výhody GDPR-L

 • jeho implementací získáváte jistotu, že pracujete v souladu se směrnicí GDPR
 • obsahuje vše potřebné pro případnou kontrolu ze strany ÚOOÚ
 • pokrývá všechny náležitosti vyplývající z požadavků směrnice GDPR
 • obsahuje nejen vlastní podklady, ale formou pracovní schůzky také vysvětlení, jak s nimi dále pracovat a jak je prakticky používat
 • dodává vzory smluv pro spolupráci s externími subjekty, které mají přístup k osobním datům ve vašich systémech
  (účetní, IT, obchodníci)

 

Analýza systémů

Analýza všech firemních systémů kde se nacházejí osobní data.

GDPR katalog

Příprava technického nástroje, který dovoluje firmám rychlou a použitelnou implementaci naplnění požadavků GDPR.

Výpis

Jak bude vypadat výpis ze systému pro tazatele osobních údajů a případná přenositelnost dat.

Výmaz

Jak bude prováděn výmaz osobních údajů ze systémů ať po expiraci či na přání tazatele.

Zabezpečení

Doporučení na zabezpečení IT systémů a archivů.

Rozšíření

Jak procesy zautomatizovat a jejich případná realizace.

Kolik GDPR-L stojí

Implementační balíček GDPR-L pořídíte za 15.000 Kč + DPH.

Tento balíček je naprosto postačující k pokrytí všeho potřebného pro 85% živnostníků a malých firem, pro které je určen.
V případě většího množství agendy spojené zejména s komplexním zmapováním dat, nastavováním automatizace zpracování dat, projednáváním smluv s externími dodavateli a podobně, nabízíme buď rozšířený implementační balíček GDPR-L™ nebo individuální nadstavbové konzultace. Cenová relace je v těchto případech na individuální dohodě. K ceně implementace účtujeme dopravné ve výši 10Kč/km, výchozí bod jsou Strančice.

Standard

15 000 Kč + DPH
 • GDPR katalog
 • Doporučené procesy
 • Doporučení zabezpečení
 • Návod

FAQ (často kladené otázky)

Dostanu skutečně vše potřebné abych měl jistotu, že nemůžu být popotahován úřadem?

Ano, balíček GDPR-L obsahuje skutečně vše potřebné pro danou skupinu uživatelů, tj. živnostníky a malé firmy. Agenda a požadavky kladnené na velké firmy jsou mnohem větší a komplexnější, proto se možná vyvolala kolem GDPR taková „panika“. Ale každý živnostník, který bude postupovat podle doporučení GDPR-L může v klidu spát a soustředit se na svoje podnikání.

Co k implementací GDPR-L potřebuji znát?

Bylo by dobré získat alespoň základní povědomí, že něco jako GDPR existuje. Základní informace. Například je možno si přečíst úvodní stránku úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Co budu k implementací GDPR-L potřebovat?

Měli byste vědět, v jakých systémech osobní údaje evidujete, měli byste si ujasnit, kdo bude mít agendu GDPR na starosti, kdo ve vaší firmě má k osobním datům přístup, kdo zajišťuje „bezpečnost“ dat. Pokud jste živnostník, pak je to asi jasné...

Musím absolvovat nějaká další školení?

Nemusíte. Samozřejmě záleží na vás, jestli se budete chtít zabývat problematikou do podrobností. Pak na školení jít můžete. Ale je to stejné, jako například znát dopodrobna daňové zákony... GDPR-L obsahuje vše, co potřebujete.

Nestačí mi koupit si jenom pomůcky typu tabulky pro zmapování dat a vzory směrnic a implementovat si vše sám abych ušetřil svoje peníze a čas?

Pokud si koupíte jenom „pomůcky a obecná doporučení“, pak zřejmě budete čelit jednomu zásadnímu problému – jak ta všechna mapování, doporučení, nařízení, směrnice správně provést, používat a uvést do reálného života. Ano, určitě dostanete patřičný návod, ale nepochybně vyvstane množství otázek, které vás budou stát velké množství času při hledání správných odpovědí.


S GDPR-Lzískáte potřebné podklady a všechny důležité informace a postupy k jejich používání.